Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Įsteigtas Juodymų telmologinis draustinis, saugosiantis Rokiškio rajone esančią pelkę

Vyriausybė trečiadienį pritarė Juodymų telmologinio draustinio įsteigimui, jo nuostatoms ir ribų planui. Naujas draustinis steigiamas norint išsaugoti vertingą Juodymų pelkės (Rokiškio rajono savivaldybė) ekosistemą su joje aptinkamomis Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis, saugomomis gyvūnų ir augalų rūšimis. Juodymų telmologinis draustinis yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis.

Draustinis steigiamas valstybinėje miškų ūkio paskirties žemėje, bendras teritorijos plotas – 371,9 ha. Įsteigus draustinį, pelkės teritorijoje miškai bus priskirti ekosistemų apsaugos (IIA) miškų grupei. Gamtinių vertybių apsaugai reikalingos saugomos teritorijos ribos parinktos įvertinus, kad pakaktų ploto jų apsaugai užtikrinti, leidžiama veikla už teritorijos ribų nepablogintų saugomų objektų būklės.

„Suteikus saugomos teritorijos statusą natūrali Juodymų aukštapelkė nebus paversta į durpių gavybos laukus. Atkurdami pelkes padedame atsigauti bioįvairovei ir mažiname klimato kaitą sukeliantį šiltnamio efektą, pelkės yra retų rūšių namai ir didžiausia anglies dvideginio saugykla“, – pažymi aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Taip pat skaitykite  Dievų parkas

Rokiškio rajone esančioje Juodymų pelkėje aptikta 18 saugomų rūšių: įvairialapė usnis, juodasis gandras, vapsvaėdis, vištvanagis, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, tetervinas, kurtinys, žvirblinė pelėda, pilkoji meleta, juodoji meleta, pilkoji gervė, mažoji musinukė, lūšis, baltasis kiškis, šermuonėlis ir drugiai: pelkinis satyras bei tamsioji šaškytė. Iš minėtų rūšių 15 įrašytos į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tarp jų išsiskiria ypač saugomas pelkinis satyras, poledynmečio reliktinė rūšis, būdinga aukštapelkėms su sumedėjusia augalija. Juodymo pelkės teritorijoje tyrimų metu aptikta gana gausi šio drugio populiacija (daugiau nei 40 rūšies individų). Kita drugių rūšis, tamsiosios šaškytės, kurių populiacijos šalyje labai susiskaidžiusios, taip pat aptinkamos Juodymų pelkės pakraščiuose.

Taip pat skaitykite  Nuo Lyduvėnų tilto atsivers unikalus kraštovaizdis

Draustinio ribų planas suderintas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, jį patikrino Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Gauta išvada, kad ribų plano sprendiniai ir planavimo procedūros atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Juodymų valstybinio telmologinio draustinio nuostatuose numatoma, kad steigiamo draustinio valdymą, apsaugą ir tvarkymą organizuos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Draustinio įsteigimas prisidės prie saugomų natūralių buveinių ir saugomų rūšių palankios apsaugos būklės užtikrinimo. Kartu bus įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos – išskirtinį dėmesį skirti daug anglies turinčių ekosistemų – miškų ir pelkių – plėtimui ir atkūrimui, „Natura 2000“ tinklo ir saugomų teritorijų plėtimui. Saugomų teritorijų plotą Lietuvoje numatyti didinti iki 20 proc. šalies teritorijos. Šiuo metu jis siekia 18,41 proc.

234