Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Kokios paramos galimybės siūlomos sodininkams?

Šalnoms pakandus žydinčius sodus, prognozės dėl obuolių, kriaušių derliaus nedžiugina. Sodininkai viliasi lietaus iki Joninių, nes kitaip sausra sunaikins likusias vaisių užuomazgas – tai esminė Lietuvos verslinių sodų asociacijos metiniame susirinkime aptarta tema.

Anot susirinkime dalyvavusio žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, pastarieji metai sodininkams buvo sunkūs, vienus iššūkius keitė kiti.

„2019 metais – pavasario šalnos, 2020-2021 m. – COVID-19, 2022 m. – energijos kainų šuolis, dėl to stoja perdirbimo įmonės, iš sodininkų nesuperkami obuoliai krituoliai. Šių metų pavasaris dar žiauriau parodė savo dantis: per sodų žydėjimą vietomis temperatūra krito iki minus 9 laipsnių – kaulavaisių galime išvis neturėti, obuolių ir kriaušių, vargu, ar skinsime 20 procentų įprasto derliaus“, – teigia ministras.

Kokias priemones 2023–2027 m. siūlo Žemės ūkio ministerija?

Siekiant palaikyti sodų, uogų, riešutų sektoriuose veikiančių ūkių ekonominį stabilumą ir konkurencingumą, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatytas intervencinių priemonių komplektas: ekologinės sistemos, susietoji pajamų parama, sektorinės intervencinės, rizikos valdymo bei kitos kaimo plėtros priemonės.

Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių ūkiams modernizuoti parama teikiama pagal šias intervencines priemones:

„Investicijos į žemės ūkio valdas“

Priemonei įgyvendinti minėtu laikotarpiu skirta 230 mln. Eur, iš jų paskoloms teikti – 30 mln. Eur. Paramos gali kreiptis pareiškėjai, žemės ūkio valdos dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, yra didesnis kaip 30 001 Eur. Paramos intensyvumas yra 50 proc. tinkamų išlaidų. Vidutinis paramos dydis projektui – 500 tūkst. Eur.

,,Smulkių ir vidutinių ūkių plėtra

Priemonei įgyvendinti numatoma skirti 45 mln. Eur. paramos lėšų. Vidutinė paramos suma projektui – 200 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Planuojama skirti atrankos balus pareiškėjui, jei jis yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys. Paramos gali kreiptis pareiškėjai, kurių žemės ūkio valdos dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 tūkst. Eur.

,,Labai smulkių ūkių plėtra“

Labai smulkių ūkių plėtrai numatoma skirti 15 mln. Eur. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – 25 tūkst. Eur. Tuo atveju, kai projektą įgyvendina 2 ūkio subjektai – 50 tūkst. Eur, 3 ūkio subjektai – 75 tūkst. Eur, kai dalyvauja 4 ar daugiau ūkio subjektų – 100 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Planuojama skirti atrankos balus pareiškėjui, jei jis yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas. Paramos gali kreiptis pareiškėjai, kurių žemės ūkio valdos dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, yra ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur (jei paraiška teikiama su partneriu) arba 8 tūkst. Eur (jei paraiška teikiama be partnerio) ir ne didesnis kaip 16 tūkst. Eur

Siekiant didinti vaisių, uogų ir riešutų sektoriaus aplinkosauginį tvarumą, suplanuotos atitinkamos ekologinės sistemos pagal intervencinių priemonių rūšį „Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos“. Į šias kompensacines išmokas galės pretenduoti ūkiai, viršijantys GAAB ir valdymo reikalavimus.

53