Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Konstatuota, kad du pilotai žuvo nelaimingo atsitikimo metu

Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas dėl 2022 m. rugpjūčio 8 d. Kauno rajone nukritusio orlaivio ir šios avarijos metu žuvusių dviejų pilotų.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, ar tragišką įvykį galėjo lemti kokia nors trečiųjų asmenų nusikalstama veika ar neatsargumas, techninis gedimas, staiga sutrikusi pilotų sveikata bei kitos priežastys.

Atlikus išsamų ikiteisminį tyrimą ir įvertinus visas jo eigoje gautas specialistų išvadas, atsakingų institucijų pateiktus dokumentus, liudytojų parodymus bei kitą tyrimui reikšmingą medžiagą, buvo konstatuota, kad lėktuvas buvo techniškai prižiūrėtas ir tvarkingas, skrydis vyko turint visą reikalingą dokumentaciją, pilotai neturėjo jokių nustatytų sveikatos problemų. Tyrimo metu taip pat nebuvo gauta duomenų, jog avariją galėjo nulemti netinkamas skrydžio valdymas.

Įvertinęs visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir nenustatęs jokių galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, o tragediją pasibaigusį įvykį įvertino kaip nelaimingą atsitikimą.

170