Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos stiprins bendradarbiavimą

Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos sutarė stiprinti institucijų, sudarančių Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, bendradarbiavimą ir taip užtikrinti geresnį pasirengimą šalies gynybai. Tai numatantį bendrą įsakymą sausio 12 d. pasirašė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Pagal LR Karo padėties įstatymą, šalies ginkluotąsias pajėgas sudaro Lietuvos kariuomenė ir kitos šalies institucijos, tokios kaip Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba, kurios yra pavaldžios Vidaus reikalų ministerijai.

„Drauge su Lietuvos kariuomene sveikiname ir remiame institucijų, sudarančių Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, stiprinimą. Svarbu užtikrinti visų institucijų pasirengimą kartu su kariuomene vykdyti šalies gynybą, o šiandien pasirašytas bendras įsakymas – svarbus žingsnis šiai integracijai užtikrinti“, – sako krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

„Statutinių pareigūnų ir kariuomenės bendradarbiavimas ir gebėjimas veikti išvien – ypatingai svarbus. Mes jau turime patirčių, kai reikėjo stoti petys petin prie sienos atremiant Baltarusijos režimo hibridinę ataką. Ukrainos patirtis taip pat rodo, kokia svarbi yra viešojo saugumo pareigūnų integracija į šalies ginkluotąsias pajėgas. Karo atveju statutinės tarnybos taptų ginkluotųjų pajėgų dalimi, todėl bendras pasirengimas valstybės gynybai yra būtinas“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrų pasirašytas dokumentas numato praktinį pasirengimą šalies ginkluotai gynybai: priemones, kaip tobulinti gynybos planavimą ir karių bei pareigūnų bendrą rengimą, stiprinant karinius įgūdžius, taktines ir technines Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžių institucijų pareigūnų žinias.

Numatyti veiksmai prisidės ir sinchronizuojant karinės technikos ir įrangos įsigijimus, užtikrins sklandesnę VRM institucijų sąveiką su kariuomene ir tolesnį NATO standartų diegimą vidaus reikalų sistemoje. Toliau bus tęsiamos kariuomenės ir viešojo saugumo institucijų ekspertinės konsultacijos, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sąveika su įvairiomis institucijomis būtų sklandi ir efektyvi.

KAM ir VRM bendradarbiauja organizuojant bendrus mokymus ir pratybas („Perkūno Griausmo” serija, „Geležinio Vilko” pratybos), kurių metu treniruojamasi vykdyti plataus spektro valstybės gynybos operacijas. Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė sukuria visas reikalingas sąlygas tobulinti vidaus reikalų sistemos institucijų gebėjimus tinkamai veikti karinių grėsmių akivaizdoje bei skatina vidaus reikalų sistemos pareigūnus išeiti bazinį kario kursą.

Lietuvos kariuomenė taip pat stiprina viešojo saugumo institucijų gebėjimus dalyvauti šalies gynyboje perduodama ginkluotės bei karinės įrangos – nuo 2013 m. perduota įvairaus kalibro šovinių, granatų, kulkosvaidžių, granatsvaidžių, radijo stočių, šarvinių liemenių, šalmų ir kt.

Krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemų institucijos ir toliau planuoja bendradarbiauti vykdant svarbius ginkluotės ir technikos įsigijimus.

38