Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Krašto apsaugos ministerijoje veiklą pradeda Korupcijos prevencijos ir tyrimų grupė

Siekiant užtikrinti, kad korupcijos prevencijos priemonės krašto apsaugos sistemoje būtų įgyvendintos dar veiksmingiau, rugpjūčio 16 d. veiklą Krašto apsaugos ministerijoje pradeda Korupcijos prevencijos ir tyrimų grupė.

„Labai svarbu efektyviai stiprinti korupcijai atsparią aplinką krašto apsaugos sistemoje, kurią sudaro įvairios specifinės institucijos, tarnauja daugiau kaip 11 tūkst. profesinės karo tarnybos karių ir dirba daugiau kaip 3 tūkst. civilių darbuotojų. Siekiant įgyvendinti nustatytus skaidrumo uždavinius, verta skirti proporcingus resursus“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Šios grupės pirmųjų darbų veiklos kryptys – organizuoti krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių įtraukimą į korupcijai atsparios aplinkos stiprinimą bei didinti visų sistemos darbuotojų ir karių antikorupcinį sąmoningumą. Taip pat bus nustatomas korupcijos pasireiškimo tikimybės lygis rizikingiausiose srityse bei organizuojamas rizikų mažinimas.

„Žmonių elgesys labiausiai priklauso nuo jų sąžiningumo ir motyvacijos. Visuomet siekėme tai skatinti, nes krašto apsauga – turtas, kuris kuriamas iš Lietuvos biudžeto už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus“, – sako ministras.

Korupcijos prevencijos ir tyrimų grupės atsakomybėje bus ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas. Ši grupė bus tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga krašto apsaugos ministrui.

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujas Korupcijos prevencijos įstatymas, kuriuo sudarytos galimybės sistemiškai kovoti su korupcija, vengiant fragmentiško valdymo.

Be kitų svarbių pokyčių, numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija, taip pat nustatytos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos, išplėstos korupcijos prevencijos priemonės (pvz., atsirado atsparumo korupcijai lygio nustatymo priemonė).

35