Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Lietuvių bendruomenės užsienyje – tautinės tapatybės išsaugojimo garantas

Gegužės 13 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija aptarė tautinės tapatybės išsaugojimo ir etninės kultūros puoselėjimo klausimus, taip pat priėmė rezoliuciją „Dėl tautinės tapatybės išsaugojimo ir etninės kultūros puoselėjimo“.

„Norintieji saugoti savo ir ugdyti savo vaikų tautinę tapatybę užsienyje buriasi į lietuvių bendruomenes,“ – sakė Komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, pabrėždama, kad „tai didelė privilegija tarpusavyje kalbėtis lietuviškai, švęsti mūsų tautai brangias šventes, širdimi ir darbais būti kartu su Lietuva“.

Komisijos narė Rasa Mauragis iš Australijos akcentavo silpnėjantį tautinės tapatybės puoselėjimą Lietuvoje ir mažėjantį užsienyje gyvenančių lietuvių tautinį sąmoningumą, dalyvavimą bendruomeniniame gyvenime, nepakankamas pastangas mokyti savo vaikus lietuvių kalbos.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Caspersen iš Šveicarijos atkreipė dėmesį, kad diskusijos šioje komisijoje dėl tautinės tapatybės ugdymo ir tautinių tradicijų puoselėjimo vyksta nuolat, pasaulio lietuviai teikia siūlymus spręsti tautinės tapatybės išsaugojimo klausimus, todėl šioje srityje tikimasi proveržio.

„Neturėdamas tapatybės žmogus neturės motyvacijos ne tik saugoti tautines tradicijas, bet ir ginti savo valstybės,“ – sakė Komisijos narys dr. Stasys Tumėnas. Jis, akcentuodamas ir asmeninę kiekvieno lietuvio atsakomybę saugoti tautinę tapatybę, patarė užsienio lietuviams, ypač gyvenantiems mišriose šeimose, patiems susikurti kolektyvinę tapatybę iš dviejų tautų tradicijų, išsaugoti individualią tapatybę. Seimo narys taip pat pabrėžė valstybės dėmesio būtinumą. Jis pateikė pasiūlymus ir išvardijo darbus, kuriuos reikia atlikti norint proveržio šioje srityje.

Seimo Laikinosios Etno bičiulių grupės pirmininkas, Komisijos nario pavaduotojas Kęstutis Vilkauskas pristatė Seimo Laikinosios Etno bičiulių grupės veiklą saugant tautinę tapatybę ir puoselėjant etninę kultūrą.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė aptarė tautinės tapatybės išsaugojimo ir etninės kultūros puoselėjimo Lietuvoje padėtį ir problemas bei šių problemų sprendimo būdus.

Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas pristatė Kultūros ministerijos indėlį į tautinės tapatybės išsaugojimą, etninės kultūros puoselėjimą Lietuvoje ir teikiamą pagalbą bei paramą užsienyje gyvenančioms lietuvių bendruomenėms.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa kalbėjo apie kultūros centrų indėlį ir bendradarbiavimą su užsienio lietuviais, kuris labai suintensyvėjo pastaraisiais metais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė pateikė etninės kultūros mokymo formaliose ir neformaliose mokyklose apžvalgą, atsakė į komisijos iš anksto užduotus klausimus, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė pristatė Baltistikos centrų veiklą.

„Pagrindinis lietuviškos tautinės tapatybės stiprybės šaltinis yra Lietuva ir jos nepriklausomybės išsaugojimas“, – teigė komisijos kopirmininkas Jonas Bružas iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir pabrėžė, kad „lietuviškos kultūros sklaida pasaulyje yra nepaprastai svarbi buriant tautiečius į bendruomenes jau vien tam, kad tokioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje būtume vieningi“.

Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Rimvydas Rubavičius, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė, Etninės kultūros globos tarybos narė Nijolė Balčiūnienė ir kitų institucijų atstovai.

Kitas komisijos posėdis numatytas birželio 17 d. Posėdžio vaizdo įrašasSeimo „YouTubepaskyroje.

176