Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Lietuvos ambasados atstovai dalyvavo tautinių šokių kolektyvo „Versmė“ 10 metų jubiliejaus šventėje

Liepos 3 dieną, sekmadienį, Lietuvių krikščionių bažnyčioje tautinių šokių kolektyvas „Versmė“ iškilmingai minėjo savo 10-ąjį jubiliejų. Renginyje dalyvavo Lietuvos ambasados Londone diplomatai, Lietuvių krikščionių bažnyčios Londone choras „Gausa“, Peterborough miesto tautinių šokių kolektyvas „Raskila“ bei Londono folkloro ansamblis „Saduto“.

Šokių grupės gimtadienio sveikinimą nuo ambasadoriaus Renato Norkaus perdavė Lietuvos ambasados Londone diplomatas Tadas Kubilius: „Nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju jūsų kolektyvui už savitos lietuviškos kultūros puoselėjimą svetur. Linkiu ir toliau nenuilstamai puoselėti lietuviškas tradicijas bei vertybes daugiakultūrinėje aplinkoje bei išlaikyti šį nuostabų kultūrinį ryšį su tėvyne.“

Renginio metu skambant lietuviškai muzikai, o šokių aikštelėje besisukant tautiniu ritmu, visiems greta šokių grupės „Versmė“ dalyvavusiems kolektyvams įteiktos ambasados padėkos už Lietuvos kultūros puoselėjimą Jungtinėje Karalystėje.

Pažymint šią gražią ir svarbią progą buvo surengta lituanistinės mokyklos „Moksliukas“ piešinių paroda Lietuvos tautine tematika.

2012-aisiais susikūręs tautinių šokių kolektyvas „Versmė“ nenuilstamai puoselėja lietuviškas tradicijas. Kolektyvas nuolat mini lietuviškas šventes bei dalyvauja renginiuose ir konkursuose svetur, šitaip išsaugodamas ir pristatydamas lietuvišką kultūrą išeivijoje.

35