Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Lietuvos kariuomenei siūloma leisti pačiai rengti karinių transporto priemonių vairuotojus

Vykstant kariuomenės modernizacijai – įsigyjant vis daugiau taktinių ir logistinių transporto priemonių, priskirtinų karinei įrangai, – išryškėjo trūkumas karių, taip pat ir priskirtų parengtajam kariuomenės personalo rezervui, kurie turi teisę vairuoti C1, C ir traktorių kategorijos transporto priemones.

Reikšmingą kariuomenės rezervo dalį sudaro į atsargą išleisti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę kariai. Šiuo metu kariai nėra rengiami karinių transporto priemonių vairuotojų specialybei įgyti ir tik nedidelė dalis iš pašauktų į tarnybą turi teisę vairuoti reikiamos kategorijos transporto priemones. Pavyzdžiui, iš pašauktų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2022 m. karo prievolininkų 788 turėjo teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir tik 18 iš jų – C kategorijos transporto priemones.

Taip pat skaitykite  Liudas Mažylis. Ar reikia ir ar įmanoma tartis su Rusija?

Įstatymo projektu siekiama nustatyti galimybę kariams, turintiems B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, juos tinkamai parengus ir išdavus tai patvirtinantį dokumentą, leisti vairuoti karines transporto priemones, priskiriamas ir kitoms nei B kategorijoms. Šiam projektui pritaria ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Lietuvos kariuomenė, rengdama karius karinių transporto priemonių vairuotojo specialybei įgyti, galėtų užtikrinti reikiamo skaičiaus rezervo karių vairuotojų parengimą. Taip pat pažymėtina, kad taikos metu daugiausia važinėjama mokomuosiuose poligonuose, o, esant poreikiui, dalyvauti viešajame eisme paprastai važiuojama kolonomis.

„Stiprėjant Lietuvos kariuomenei, augant įvairių pratybų skaičiui ir karinės technikos kiekiui, turime sudaryti galimybę kariams išmokti ir vairuoti taktines ir logistines transporto priemones. Tai praplės galimybes optimaliai išnaudoti kariuomenės įsigyjamą techniką rengiant karius ir vykdant karines užduotis. Taip pat bus sudarytos sąlygos užtikrinti tinkamą kariuomenės personalo rezervo, iš kurio, esant poreikiui, būtų užpildomos vairuotojų pareigybės, parengimą“, – sakė parlamentaras Vilius Semeška.

Taip pat skaitykite  Prezidentas Vaikų tarybai: mokyklas kuriame kartu

Priėmus įstatymo projektą, iki jo įsigaliojimo turės būti priimti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teisės aktai, kuriais būtų nustatyti reikalavimai kariams; vairuotojų mokytojo ir vairavimo instruktoriaus funkcijų tvarkos; teisės vairuoti šias transporto priemones suteikimo ir panaikinimo tvarka ir kt.

Įstatymo projekto iniciatorius – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Vilius Semeška kartu su Laurynu Kasčiūnu, Arvydu Pociumi, Valdu Rakučiu, Dovile Šakaliene, Kęstučiu Vilkausku, Eugenijumi Sabučiu, Virgilijumi Alekna.

37