Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ministerija stiprina poveikį aplinkai vertinančių specialistų gebėjimus

Aplinkos ministerija organizuoja seminarą-diskusiją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Taip siekiama stiprinti šios institucijos darbuotojų gebėjimus taršos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo srityse, gerinti priimamų sprendimų kokybę.

Seminaro metu bus aptartas NVSC vaidmuo poveikio aplinkai vertinimo procedūrose ir dalyvavimas nustatant ir keičiant TIPK ir taršos leidimų sąlygas. Jam pasibaigus, dalyvaujant ir Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) atstovams, vyks diskusija, kurioje bus aptariami gerosios praktikos pavyzdžiai, institucijų bendradarbiavimas vertinant poveikį aplinkai ir išduodant leidimus. 

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo nuostatas, NVSC teikia išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio. Taip pat, kaip numato Aplinkos apsaugos įstatymas, jie nustato triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas TIPK arba taršos leidimuose. 

Aplinkos ministerija, siekdama stiprinti Aplinkos ministerijos sistemos ir kitų institucijų (AAA, NVSC, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir kt.) specialistų gebėjimus taršos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo srityse, mokymus organizuoja periodiškai.

Tai numatyta Specialistų, dirbančių poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, taršos leidimų išdavimo srityse, gebėjimų stiprinimo 2021–2025 m. plane. Mokymų tikslas – gerinti PAV, SPAV, TIPK ir taršos leidimų išdavimo proceso ir priimamų sprendimų kokybę.

21