Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ministrė A. Bilotaitė su pareigūnų atstovais aptarė policijos pertvarką

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su pareigūnų profesinių sąjungų atstovais aptarti Policijos departamento inicijuotos pertvarkos tikslų ir jos įgyvendinimo strategijos. Pasak ministrės, vykdant struktūrinę pertvarką turi būti užtikrinta, kad policijos tarnyboje liktų geriausi ir profesionaliausi pareigūnai.

„Policijos pertvarka turi pasitarnauti didesniam visuomenės saugumui užtikrinti ir, žinoma, pačių pareigūnų motyvacijai didinti bei jų darbo sąlygoms gerinti. Diskutuodami ir tardamiesi su profesinėmis sąjungomis turime rasti naudingiausią – pareigūnams, policijos tarnybai ir visuomenei – sprendimą“, – susitikime teigė ministrė A. Bilotaitė.

Policijos departamentas siūlo sujungti Policijos sistemą į vieną juridinį asmenį ir veiklą organizuoti penkių apygardų principu, atsižvelgiant į prokuratūros ir teisminių institucijų teritorinį išdėstymą.

Departamento vadovybės teigimu, pertvarka leis sutaupyti lėšų ir tuos pinigus panaudoti policijos pareigūnų aprūpinimui ir algoms didinti, užtikrins operatyvesnį į pajėgų valdymą bei reagavimą į įvykius, o tai padidins gyventojų saugumą.

Policijos pertvarką siūloma įgyvendinti trimis etapais. Tiesa, pirmasis reformos etapas, dėl kurio diskusijų nekilo, jau įgyvendintas praėjusių metų spalio 1 d. Šiame etape visose Policijos įstaigose centralizuotos vykdomos administravimo funkcijos – dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, asmenų aptarnavimo, imuniteto ir vidaus tyrimų ir pan.

Antruoju etapu siūloma specializuotas Policijos įstaigas pertvarkyti jas prijungiant prie Policijos departamento ir įsteigti naujus struktūrinius padalinius. Trečiajame etape įvyktų Policijos sistemos sujungimas į vieną juridinį asmenį, teritorijos priežiūrą pavedant penkiems Policijos departamento padaliniams – apygardų vyriausiesiems policijos komisariatams.

Pagal Departamento pateiktą informaciją, šiai reformai įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto asignavimų nereikės. Darbuotojų mažinimas taip pat neplanuojamas, nors galimas kai kurių darbuotojų išėjimas savo noru, todėl tam prireiktų išeitinių kompensacijų.

Profesinės sąjungos atkreipia dėmesį, kad pertvarka gali paskatinti dalį pareigūnų išeiti iš tarnybos.

Policijos pertvarka – tai tęstinis procesas, ji dar bus svarstoma Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupėje. Prieš priimant galutinius sprendimus ministrė A. Bilotaitė dar susitiks ir su pareigūnų profesinėmis sąjungomis, apskričių komisariatų vadovais bei savivaldybių asociacija.

66