Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Naujomis spalvomis sušvito restauruoti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros altorius ir sakykla

Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu tvarkomi Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio katedros Šventosios Šeimos (Šv. Juozapo), Šv. Barboros altoriai ir sakykla.

„Per daugelį metų nuolatiniams katedros lankytojams įprastas pirmo aukšto altorių ir sakyklos vaizdas restauravimo darbų metu pasikeitė – sužibo naujomis spalvomis. Taip nutiko, nes buvo atidengtas ir sutvarkytas seniausias, skirtingomis atlikimo technikomis imituojant marmurą atliktas dekoravimo sluoksnis. Daugiau prabangos suteikė restauruota auksavimo kompozicija“, – komentuoja KIC projektavimo vadovė Elena Kazlauskaitė.

Istorijos atspindžiai altoriuose 

Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio  katedros „gimimo“ data – 1765 metai, kai Telšiuose buvo baigta statyti mūrinė bažnyčia. Joje buvo įrengti septyni puošnūs altoriai ir sakykla, daryti meistrų Tomo Podhaiskio ir Jono Mažeikos.

Įspūdingas XVIII amžiaus pabaigoje skulptoriaus J. Mažeikos sukurtas Šv. Barboros altorius su tabernakuliu. Daugiau kaip penkių metrų aukščio, dviejų su puse metrų pločio mūrinio tinkuoto altoriaus apatinio tarpsnio nišos centre – Šv. Barboros, vienoje rankoje laikančios taurę su Ostija, kitoje – palmės šakelę, skulptūra. Šalia jos matyti bokštas, primenantis legendą, pasak kurios Barboros tėvas, pagonis Dioskuras, norėdamas apsaugoti dukterį nuo gerbėjų, pastatė bokštą ir ten ją įkurdino. Viršutinis Šv. Barboros altoriaus tarpsnis yra ypač dekoratyvus, vainikuotas įmantriu vėlyvojo baroko stiliaus baldakimu su karūna ir lambrekenu. Po baldakimu – ovalo formos paveikslas, vaizduojantis Šv. Oną, mokančią savo dukrą – Švč. Mergelę Mariją. Tabernakulio viršuje įkomponuotas rokailių apsuptas bajorų Radavičių giminės herbas „Rudnica“.

Taip pat skaitykite  20 dailininko darbų, kurie neišraiškingas sienas paverčia neįtikėtinai realistiniais 3D grafičiais

Radavičiai (Rodovičiai)¹ – smulkių ir vidutinių bajorų giminė, daugiau nei 500 metų gyvuojanti Žemaitijoje (vėliau ir Lenkijoje). Herbą „Rudnica“ Radavičių giminei 1799 metų sausio 11 d. patvirtino Lietuvos gubernijos bajorų deputatų susirinkimas. Šis herbas figūruoja taip pat ir viename iš LBKS dovanotų Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios vitražų.

Antras tvarkomas – Šventosios Šeimos (Šv. Juozapo) altorius visiškai kitoks, klasicizmo stilistikos. Šis medinis altorius sukurtas tik XIX amžiaus antroje pusėje ir perkeltas į katedrą iš rusų valdžios nugriautos medinės Telšių parapijinės bažnyčios. Altoriaus apatinio tarpsnio centre – paveikslas Šventoji Šeima: Švč. Mergelė Marija, Šv. Juozapas ir dvylikametis Jėzus. Altoriaus viršutinio tarpsnio paveikslas skirtas Švč. Mergelės Marijos Rožančinės garbei.

Taip pat skaitykite  Gegužės 25 Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena

Restauruojama ir katedroje esanti taip pat XVIII amžiaus pabaigos rokoko stiliaus sakykla, kurios autorius – skulptorius J. Mažeika, o sakyklą puošiančios šventųjų skulptūros kurtos jo ir kartu dirbusio T. Podhaiskio.

Pirmas restauruotas altorius atidengtas prieš Šv. Velykas

2020 metais nuspręsta restauruoti Telšių katedros Šventosios Šeimos (Šv. Juozapo), Jėzaus Kristaus (buv. Antakalnio Jėzaus), Šv. Barboros, Šv. Onos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio altorius ir sakyklą.

Priežastis – vizualiai įvertinus, ant visų penkių šoninių altorių ir sakyklos pastebėti panašaus pobūdžio pažeidimai: įtrūkimai ir plyšiai, įskilimai ir nuskėlimai, nudaužymai. Iš stiuko suformuotų keturių altorių ir sakyklos architektūrinių elementų ir skulptūrų netekčių vietos ankstesniais metais buvo atstatytos grubiai, nesilaikant autorinio atlikimo stilistikos, proporcijų, kai kurių skulptūrų detalės nulaužtos, pavyzdžiui: pirštai, plaštakos ir kt. Altorių ir sakyklos paviršiai daug kartų perdekoruoti, perdažyti, per paskutinius restauravimo darbus buvo uždažyta dalis seniau auksuotų detalių.

Taip pat skaitykite  Paaiškino, kodėl medicininės kaukės neapsaugo nuo koronaviruso

Prieš restauraciją 2020 metais buvo atlikti polichromijos, cheminiai technologiniai tyrimai, kurių pagrindu buvo paruošta altorių ir sakyklos restauravimo darbų  programa, kurioje  pateiktos konkrečios rekomendacijos, restauravimo darbų metodika ir technologinis aprašymas šiuos darbus atliksiantiems restauratoriams.

2022 metais pradėti altorių ir sakyklos restauravimo darbai, juos atlieka UAB „Telšių meistras“ suburti specialistai. Šv. Barboros altoriaus ir sakyklos restauravimo darbai jau baigti, prieš Šv. Velykas jie jau atidengti, kad naujai  sužibusiu altoriumi ir sakykla per Šv. Velykų pamaldas galėtų džiaugtis parapijos tikintieji. Taip pat baigiami ir Šv. Šeimos altoriaus restauravimo darbai.

126