Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Nustatyta įsipareigojimų sukurti ir išlaikyti darbo vietas tvarka

Žemės ūkio ministerija parengė metodiką, kurioje aiškiai išdėstyta, kokios tvarkos ir įsipareigojimų turi laikytis projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano intervencines priemones, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, ,,Trumposios tiekimo grandinės“, ,,Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ ir ,,Sumanieji kaimai“ vykdytojai.

Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika nustato paramos gavėjų pagal šias priemones įsipareigojimo sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas vertinimo tvarką.

Šia metodika nustatyti aiškūs nurodymai paramos gavėjui, įsipareigojusiam sukurti ir išlaikyti darbo vietas bei užtikrinti tikrinamą ir kontroliuojamą įsipareigojimo laikymąsi iki projektų kontrolės laikotarpio pabaigos.

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika yra čia.

46