Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl vertimo nepilnametį santykiauti

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs atnaujinto ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, liudytojų parodymus, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimai prieš nepilnametį asmenį 2018-2020 m. vykdytų seksualinio pobūdžio nusikaltimų. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Š. m. birželio 1 d. buvo atnaujintas 2022 m. lapkričio mėn. nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl įtartų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš nepilnametį asmenį siekiant patikslinti dalį aplinkybių, kurios yra reikšmingos nusikalstamai veikai kvalifikuoti, bei pašalinti tam tikrus proceso dalyvių parodymų prieštaravimus.

Atnaujintas ikiteisminį tyrimas buvo atliekamas dėl įtarto nepilnamečio privertimo lytiškai santykiauti (pagal Baudžiamojo kodekso 151 str. 2 d.), lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą (pagal Baudžiamojo kodekso 151-1 str. 2 d.) bei seksualinio priekabiavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 152 str. 1 d.).

Tyrimo metu, siekiant atskleisti galimai padarytas nusikalstamas veikas, išsamiai ir nešališkai ištirti visas bylos aplinkybes, buvo apklaustas ir galimai nukentėjęs jaunuolis, kiti liudytojai, galėję suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, atlikti papildomi tyrimo veiksmai.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, kad byloje buvo atlikti visi įmanomi procesiniai veiksmai, imtasi visų galimų procesinių priemonių surinkti tyrimui reikšmingus duomenis bei ištirti visas bylos aplinkybes, tačiau tyrimo metu gauti duomenys neleidžia daryti kategoriškų ir neginčijamų išvadų, jog asmens atžvilgiu buvo padarytos seksualinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Konstatuota, jog seksualinių santykių metu jaunuoliui buvo daugiau negu 16 metų, seksualiniai santykiai vyko abipusiu sutarimu, nenustatyta, kad prieš jaunuolį būtų naudoti prievartiniai veiksmai. Nesant objektyvių duomenų, patikimai patvirtinančių, jog buvo padaryta nusikalstama veika, ikiteisminis tyrimas nutraukiamas.

Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

39