Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Palaikymą Ukrainai pakuotėse išreiškę alkoholio gamintojai nepažeidė įstatymų

Pastaruoju metu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gauna pranešimus apie galimus alkoholio reklamos draudimą pažeidžiančius alkoholinių gėrimų platinimus su Ukrainos simbolika ir garsiąja rusiškam laivui skirta fraze. Alkoholinių gėrimų gamintojai ženklinime nurodo, kad pajamos, kurias gaus už šiuos gaminius, bus skirtos Ukrainai remti.

Pranešimuose pabrėžiama, kad šių alkoholinių gėrimų pavadinimai, ženklinimai ir vaizdiniai elementai galimai skatina alkoholinių gėrimų įsigijimą ir vartojimą, o juose pateikiama informacija yra neobjektyvi, atitinkanti draudžiamos alkoholio reklamos sąvoką.

Departamentas pažymi, kad Alkoholio kontrolės įstatymas nenumato draudimo alkoholinių gėrimų gamintojams, platintojams ar kitiems alkoholio verslo subjektams pajamas ir (ar) pelną, gautą iš veiklos susijusios su alkoholiu, skirti tam tikrų visuomenei svarbių iniciatyvų rėmimui. Nagrinėjamais atvejais ženklinant alkoholinį gėrimą, buvo pateikta objektyvi informacija apie tai, kad gautas pelnas bus skiriamas paramai.

Išanalizavęs esamą situaciją Departamentas nenustatė pažeidimų ir konstatavo, kad šiuo atveju alkoholinių gėrimų pavadinimai, ženklinimo informacija ir kt. pirmiausiai informuoja vartotoją apie alkoholinio gėrimo gamintojo poziciją ir palaikymą Ukrainai ir nėra siekiama skatinti įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus.

Tarptautiniu mastu šiuo metu plačiai žinomo šūkio, Ukrainos valstybinės vėliavos spalvų, nacionalinių ukrainietiškų patriotinių šūkių ir kt. naudojimas ženklinant alkoholinį gėrimą, Departamento nuomone, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų nepažeidžia, nes, tokiu būdu siekiama ne skatinti įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus, bet pademonstruoti alkoholinio gėrimo gamintojo poziciją visuomenei ir pasauliui aktualiu klausimu – niekuo nepagrįsto ir nepateisinamo Rusijos pradėto karo ir agresijos suverenios ir nepriklausomos valstybės – Ukrainos – atžvilgiu.

Objektyviai įvertinęs visas aplinkybės ir nenustatęs visų alkoholio reklamos elementų pažeidimų, Departamentas nusprendė nutraukti tyrimus ir netaikyti ekonominių sankcijų ar kitų poveikio priemonių alkoholinių gėrimų gamintojams.

31