Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Paskelbtos pavardės žmonių, įrašytų į numatytų ištremti asmenų sąrašus

Lietuvos ypatingasis archyvas interneto svetainėje „Elektroninis pavardžių archyvas“ paskelbė pavardes asmenų, kurie 1941 m., 1945–1953 m. buvo įrašyti į numatytų ištremti asmenų sąrašus. Šie sąrašai yra saugomi Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informacinio centro archyviniame fonde Nr. V-135, Veiklos bylų apyraše Nr. 7.

Archyve saugomi sąrašai išlikę nepilni. Iš 1941 m. sudarytų sąrašų išlikę tik iš Vilniaus ir Kauno miestų bei Mažeikių ir Utenos apskričių numatytų ištremti asmenų sąrašai. Nedaug informacijos galima rasti 1945–1948 m. pagal apskritis sudarytuose sąrašuose. Vienuose jų įrašyti tik numatytų ištremti šeimų galvų duomenys, kituose nurodyti visų šeimos narių duomenys, tačiau trūksta kai kurių anketinių duomenų (gimimo metų, vietos ir pan.). Kai kurių apskričių, pvz. Vilkaviškio, sąrašų visai nėra. 1949 ir vėlesniais metais sudarytuose sąrašuose informacijos yra kur kas daugiau. Sąrašai sudaryti pagal apskritis, o kai kuriose apskrityse išskirti ir valsčiai. Sąrašuose įrašytos ne tik šeimų galvos, bet ir visi kiti kartu gyvenę bei bendrą ūkį vedę šeimos nariai, nurodomi jų gimimo metai arba amžius, gyvenamoji vieta. 1950–1953 m. sąrašai buvo sudaromi jau pagal naują Lietuvos SSR administracinį suskirstymą – pagal sritis ir rajonus. Šio laikotarpio sąrašuose yra beveik visa informacija apie ištremti numatytų šeimų sudėtį, visų šeimos narių anketiniai duomenys. Reikėtų paminėti, kad 1941 m., 1945–1948 m. sudarytuose sąrašuose vaikai beveik neminimi, o po 1949 m. sudarytuose sąrašuose įrašyti ir vaikai: vienų apskričių sąrašuose – maždaug nuo vienerių metų amžiaus, kitų – nuo trejų.

Numatytų ištremti asmenų sąrašai yra suskaitmeninti ir prieinami viešai, todėl Elektroniniame pavardžių archyve radus ieškomo žmogaus pavardę, sąrašą, kuriame jis yra įrašytas, galima pažiūrėti Elektroninio archyvo informacinės sistemos Skaitmeninėje skaitykloje, kur dokumentus skaityti galima be apribojimų.

229