Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Patvirtinta skrydžių be radiolokacinio atsakiklio tvarka

Radiolokaciniai atsakikliai leidžia orlaiviams būti matomiems skrydžių valdymo tarnyboms. Lietuvos transporto saugos administracija nustatė tvarką, kokiais atvejais Lietuvos valdomojoje oro erdvėje skrydžiai gali būti vykdomi be radiolokacinio atsakiklio, kartu patvirtinta ir paraiškos pateikimo ir leidimo išdavimo tokiam skrydžiui tvarka.

Jei atsakiklio veikimas nutrūksta tik orlaiviui pakilus, jis gali būti grąžintas į išskridimo aerodromą arba nukreiptas į kitą greta esantį aerodromą. Jei atsakiklis nustoja veikti jau skrendant numatytu maršrutu, gali būti priimti skirtingai sprendimai, kurie priklauso nuo oro eismo situacijos: orlaiviui gali būti leista tęsti skrydį iki suplanuoto tūpimo aerodromo, nurodyta grįžti į išskridimo aerodromą arba tūpti artimiausiame aerodrome.

Jei atsakiklis sugenda dar prieš skrydį, kilti orlaivis gali tik tuo atveju, jei vietoje nėra galimybės suremontuoti atsakiklio, ir orlaivis perskraidinamas į remonto vietą. Tokiu atveju būtina turėti leidimą skristi be atsakiklio.

Paraišką leidimui skristi be atsakiklio reikia pateikti ne vėliau kaip prieš 24 val. iki planuojamo skrydžio. Sprendimą dėl leidimo, leidimo su apribojimais ar motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą oro eismo paslaugų teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip prieš 12 val. iki planuojamo skrydžio pradžios.

Šio tvarkos aprašo nuostatos netaikomos užsienio šalių valstybės orlaiviams, civilinių orlaivių perėmimo (Oro policijos – ALFA) skrydžiams bei kitiems valstybės orlaiviams, kuriems suteiktos išimtys.

48