Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Patvirtintas valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Vadovaujantis Kultūros ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu buvo patvirtintas naujas valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašas.

Valstybės archyvai ir toliau teiks itin populiarias dokumentų paieškos, kopijavimo paslaugas. Taip pat bus teikiamos ir dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities mokymų vedimo, konsultavimo paslaugos juridinį asmenį dominančią tema.  Įstaigoms, kurių dokumentų valdymo priežiūrą vykdo valstybės archyvai, minėti mokymai, konsultacijos ir toliau bus teikiami neatlygintinai.

Nuo šių metų valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninis turinys vis didesne apimtimi prieinamas modernizuotose Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje EAIS ir informacinėje sistemoje e-kinas. Valstybės archyvų dokumentų skaitytojai turi galimybę skaityklose susipažinti su saugomų dokumentų turiniu, o prireikus – jį nusifotografuoti.

2021 metais valstybės archyvai suteikė 98 700 administracinių paslaugų. Išnagrinėtų prašymų išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus skaičius viršija 30 200, o valstybės archyvų skaityklose apsilankė 13 770 skaitytojų.

Su valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašu galite susipažinti čia.

Su valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

35