Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Pradedamas rengti Vilniaus senamiesčio specialusis planas

Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo (specialųjį) planą planuojama parengti per du metus. Parengtas, šis dokumentas taps pagrindiniu Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo, be kita ko, bus numatoma, kokie statybos, rekonstrukcijos, remonto, želdynų tvarkymo darbai gali būti vykdomi konkrečiose minėtosios teritorijos dalyse ir kokios šių darbų prielaidos bei paveldosauginės sąlygos. Specialiojo plano rengėjai kviečia susipažinti su dokumento rengimo etapais ir planuojamomis konsultacijomis.

Rengiant Vilniaus senamiesčio specialųjį planą su visuomene planuojama konsultuotis trijuose projekto etapuose: pradžioje (esamos būklės įvertinimo etape), viduryje (sprendinių formavimo etape) ir pabaigoje (specialiojo plano rengimo baigiamajame etape).

Pirmose dviejose konsultacijose kviečiami dalyvauti paveldo, architektūros, urbanistikos specialistai ir senamiesčio bei senamiesčio apsaugos zonos gyventojų atstovai (seniūnai, seniūnaičiai ir bendruomeninės organizacijos). Visą šiose konsultacijose kviečiamų dalyvauti organizacijų sąrašą rasite Kultūros paveldo departamento svetainėje. Konsultacijų organizatoriai su nurodytomis organizacijomis susisieks elektroniniu paštu. Jei savo atstovaujamos bendruomenės ar organizacijos sąraše nematote, bet manote, kad turėtumėte dalyvauti, susisiekite el. paštu: beatrice.umbrasaite@vplanas.lt

Taip pat skaitykite  Visą naktį ieškoję, pareigūnai rado Plungės r. miškuose paklydusį grybautoją

Pavieniai gyventojai, norintys pateikti pastabas rengiamam dokumentui iki specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūros, gali perduoti savo pastebėjimus sąraše esantiems bendruomenės atstovams (seniūnams, seniūnaičiams ar bendruomeninėms organizacijoms) arba viso dokumento rengimo metu savo pasiūlymus ir pastabas siųsti Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimo organizatoriui Kultūros paveldo departamentui el. paštu: centras@kpd.lt

Pirmoji konsultacija su visuomenės atstovais (darbo grupe) planuojama 2023 m. lapkričio mėnesį. Šio susitikimo metu dalyviams bus pristatytas Vilniaus istorinio centro esamos būklės įvertinimas. Atliekant esamos būklės analizę surenkami ir analizuojami duomenys apie vietovės vertingąsias savybes, planuojamoje teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus ir vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, šių objektų būklę, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus.Taip pat atliekama planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių, darančių įtaką nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui, analizė.

Prieš kiekvieną konsultaciją su parengtais dokumentais (tarpiniais Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rezultatais) bus galima susipažinti – jais dokumento rengėjai pasidalins viešai.

Taip pat skaitykite  Augalinis maistas – pasaulio mitybos ateitis: kodėl privalome mažinti mėsos vartojimą?

Rengiamas Vilniaus senamiesčio specialusis planas turės įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Nustatyti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribas;
  2. Nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus, skirtus Vilniaus senamiesčio išskirtinės visuotinės vertės ir vertingųjų savybių išsaugojimui;
  3. Nurodyti prioritetines Vilniaus senamiesčio tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones, skirtas Vilniaus senamiesčio teritorijai apsaugoti, tvarkyti ir naudoti, pažeistoms Vilniaus senamiesčio teritorijos dalims atgaivinti.

Planavimo uždaviniai:

  1. Nustatyti ar pakeisti Vilniaus senamiesčio teritorijos ir (ar) jos apsaugos zonos ribas ir nustatyti jo apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus vietovės vertingųjų savybių apsaugai;
  2. Nustatyti priemones Vilniaus senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro, identifikavimo Nr. 541) išskirtinės visuotinės vertės, autentiškumo ir vientisumo išsaugojimui, vadovaujantis Retrospektyviniu Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašu, patvirtintu UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 37-osios sesijos nutarimu Nr. 8E.
  3. Nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos prioritetines tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones, skirtas teritorijos apsaugai, tvarkymui, naudojimui ir pritaikymui, pažeistų jos teritorijos dalių atgaivinimui, kultūriniam kraštovaizdžiui, visumos darnai su gamtine aplinka išsaugoti.
Taip pat skaitykite  Kryžminė tarša virtuvėje – kur gali slėptis kenksmingi mikroorganizmai?

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. ĮV-650 „Dėl Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.

Visą informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą rasite Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt. Dokumento identifikacinis numeris sistemoje: S-VT-13-22-757. Naujienos apie rengiamą dokumentą ir tarpinius rezultatus taip pat bus skelbiamos Vilniaus miesto savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento svetainių naujienų skiltyse.

42