Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Priimtas sprendimas dėl vėjo parkų Baltijos jūroje jungties prie sausumos tinklų teritorijų planavimo dokumento rengimo

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlymui pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Šiam specialaus teritorijų planavimo dokumentui įstatymu suteiktas ypatingos valstybinės svarbos statusas užtikrina spartesnį ir efektyvesnį vėjo elektrinių parkų jungčių prie sausumos tinklų teritorijų planavimo darbų atlikimą ir leidžia priimti susijusius sprendimus per įmanomai trumpiausius terminus.

Vyriausybė savo nutarimu įtvirtino teritorijų planavimo tikslus, kurių vienas yra nustatyti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, planuojamų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje, prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sausumoje jungtims ir susijusiai infrastruktūrai reikalingas teritorijas.

2020 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą iki 2030 m. Baltijos jūros teritorijoje įrengti pirmąjį iki 700 MW jūrinių vėjo elektrinių parką, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos, kas sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sukurtų daugiau nei tūkstantį darbo vietų. Planuojama pirmąjį konkursą paskelbti 2023 m. rugsėjo mėnesį.

23