Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Rūdininkų karinio poligono teritorijoje gamtos vertybės bus išsaugotos

Seimas pritarė stiprinant Lietuvos gynybą dėl Rusijos agresijos Ukrainoje steigti naują Rūdininkų karinį poligoną. Jo teritorijoje yra trys draustiniai ir patenka dar trijų draustinių dalys. Rūdininkų karinio poligono įstatyme numatyta, kad Saugomų teritorijų įstatymą įgyvendinančios institucijos – Aplinkos ministerija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su šį projektą įgyvendinančia Krašto apsaugos ministerija turės stebėti poligono teritorijoje esančių saugomų teritorijų būklę.

Jos privalės imtis veiksmų, kad neigiamas poveikis saugomoms vertybėms, jei toks atsirastų, būtų kompensuojamas įsteigiant lygiavertes saugomas teritorijas kitose vietose. Būtų ieškoma kitų teritorijų, kuriose yra tokios pačios buveinės ir gyvena tos pačios rūšys kaip Rūdninkų biosferos poligone, ir jos būtų skelbiamos saugomomis.

Steigiamo karinio poligono teritorijoje yra Rūdninkų girios biosferos poligonas su Kernavo telmologiniu, Rūdninkų kraštovaizdžio, Zygmantiškių geomorfologiniu draustiniais bei patenka Visinčios kraštovaizdžio, Visinčios hidrografinio, Šalčios hidrografinio draustinių dalys.

Rūdninkų biosferos poligono paskirtis yra išsaugoti Rūdninkų girios ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio, tetervino, kurtinio, lututės, lėlio, juodosios meletos, tripirščio genio, dirvoninio kalviuko, ligutės populiacijas teritorijoje. Kernavo telmologinio draustinis įkurtas saugant stambų Kernavo pelkinį kompleksą, ypač vertingą biologiniu požiūriu.

Rūdninkų kraštovaizdžio draustinio steigimo tikslas – išsaugoti Dainavos smėlėtosios lygumos kraštovaizdį su įvairiais pelkiniais kompleksais, natūralų Piguičiaus upelio aukštupį su juodalksnynais ypač vertingais biologinės įvairovės požiūriu.

Zygmantiškių geomorfologinio draustinyje saugomas Zygmantiškių kopagūbris, Visinčios kraštovaizdžio draustinyje – Visinčios slėnis su natūralių užliejamų pievų ir šlapių miškų augalais, o Visinčios ir Šalčios hidrografiniuose draustiniuose – smarkiai vingiuotos Visinčios upelio  ir Šalčios upės žemupio atkarpos.

Reikia pastebėti, kad daugeliui rūšių ir buveinių karinio poligono steigimas neturės įtakos. O kai kurioms net bus naudingesnis. Atvirų vietų smėlynų buveinės susiformavo būtent dėl žmogaus veiklos (kažkada vykusių karinių pratybų) ir dabar jau pradeda nykti. Juk ne veltui pasaulyje kariniai poligonai yra įtraukiami į saugomų teritorijų tinklus, nes ten formuojasi ir palaikomos specifinės ekosistemos, taip pat dėl mažesnio lankymo sumažėja tam tikrų rūšių trikdymas. O pratybos planuojamos atsižvelgiant į gamtosaugines rekomendacijas.  

34