Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Seimas Rusijos karą prieš Ukrainą pripažino ukrainiečių tautos genocidu

Seimas vienbalsiai pripažino Rusijos vykdomą karinę agresiją Ukrainoje ukrainiečių tautos genocidu. Seimas siūlo įsteigti Specialųjį Tarptautinį Baudžiamąjį Tribunolą, kuriame būtų siekiama ištirti Rusijos agresijos nusikaltimus prieš suverenią Ukrainą ir patraukti Rusijos vadovus bei aukščiausio rango vadovus baudžiamojon atsakomybėn.

Seimo nariai rezoliucija pareiškė, kad Lietuva neapsiribos pateiktu ieškiniu Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ir aktyviai dalyvaus Specialiojo Tribunolo steigimo procese, rems Ukrainos pastangas kartu su kitomis valstybėmis įsteigti platų aukščiausio lygio politinį pritarimą turintį tribunolą.

Vienas iš šios rezoliucijos autorių, Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas pristatydamas tekstą teigė, kad ilgai brendusi rezoliucija yra paremta ir papildanti kitų parlamentų teiktas rezoliucijas dėl Rusijos vykdomo genocido Ukrainoje.

„Labai simboliška, kad šią rezoliuciją svarstome Lietuvoje viešint Ukrainos Aukščiausios Rados Pirmininko pavaduotojai Olenai Kondratiuk. Taip pat džiaugiuosi, kad prie šios rezoliucijos prisidėjo gausus būrys asmenų ir institucijų, o rezoliucija šiandien yra kokybiška ir, tikiuosi, kad ja paraginsime kitų Europos valstybių parlamentus ir įvairias demokratines parlamentines asamblėjas pripažinti Rusijos karo nusikaltimus ir vykdomą genocidą Ukrainoje“, – kalbėjo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Andrikienė teigė, kad šiandien ypač svarbu kalbėti apie Specialųjį Tribunolą, norint patraukti Rusijos režimo nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn. Seimo narė džiaugėsi Lietuvos lyderyste, nes Lietuva – viena pirmųjų Europoje kalba apie Specialųjį Tribunolą, skirtą Rusijos nusikaltimams Ukrainoje ištirti.

„Šia rezoliucija mes kalbame apie tai, kad labai svarbu įvykdyti teisingumą. Jis gali būti įvykdytas tik tada, kai Rusijos Federacijos vadovų ir aukščiausio rango pareigūnų veikla, indėlis į karo nusikaltimų vykdymą bus įvertintas ir jie bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kai tai įvyks, tikrai galėsime sakyti, kad teisingumas buvo įvykdytas“, – teigė komiteto pirmininkė L. Andrikienė.

Seimas ragina Jungtines Tautas, Europos Parlamentą, Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją ir kitas demokratines parlamentines asamblėjas ir užsienio šalių parlamentus pripažinti Rusijos vykdomą Ukrainos tautos genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

Seimo nariai pritaria, kad Specialusis Tribunolas turėtų turėti galią išduoti tarptautinius arešto orderius ir nebūtų ribojamas valstybių ir vyriausybių vadovų, kitų pareigūnų imuniteto.

Rezoliucijos tekstą galima rasti čia.

245