Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Seimas svarstys siūlymą atsisakyti nuolatinės Ministro Pirmininko ir Seimo Pirmininko apsaugos

Seimas pradėjo svarstyti Vadovybės apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sudaryti galimybes Vadovybės apsaugos tarnybai lanksčiau reguliuoti Ministro Pirmininko ir Seimo Pirmininko apsaugos taikymą. Šį projektą inicijavo Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

„Savaime suprantama, kad tais atvejais, kai yra atliekamos oficialios pareigos, yra dalyvaujama renginiuose, yra iš anksto paskelbta darbotvarkė, kylančią riziką ir grėsmes reikia įvertinti ir priimti tam tikrus sprendimus. Vis dėlto tiek Ministras Pirmininkas, tiek Seimo Pirmininkas dar atskirais gyvenimo momentais turi galimybes ir savo asmeniniams privatiems dalykams, pavyzdžiui, apsilankymui pas draugus“, − pristatydama pasiūlymą sakė premjerė I. Šimonytė.

Pagal teikiamą projektą vadovybei priskiriami asmenys (išskyrus Respublikos Prezidentą) būtų saugomi tik užsienio vizitų, oficialių susitikimų metu ir kai tiesiogiai vykdo funkcijas, dėl kurių jiems skirta apsauga. Jeigu kiltų grėsmė šių asmenų saugumui, jie galėtų būti saugomi ir kitu laiku. Be to, vadovybei priskiriamo asmens gyvenamoji vieta būtų saugoma 24 valandas per parą.

„Šiuo atveju su Seimo Pirmininke siūlome rinktis ne savo asmeninį patogumą, o galimybes turėti labiau subalansuotą apsaugos režimą tais atvejais, kai tai nėra iš anksto paskelbtos darbotvarkės dalykai, kai tai yra iš esmės privatūs reikalai“, − Seimo posėdyje pažymėjo Vyriausybės vadovė.

Kaip pažymi projekto iniciatorės aiškinamajame rašte, kitais atvejais (laisvu nuo oficialių ir neoficialių vizitų, susitikimų ar funkcijų įgyvendinimo metu) turėtų būti gerbiama vadovybei priskirtinų asmenų teisė į privatų gyvenimą, įskaitant teisę gyventi be Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų nuolatinės priežiūros bei fizinio buvimo šalia.

„Dabartinis Vadovybės apsaugos įstatymo teisinis reguliavimas, kuris, viena vertus, nustato saugomo asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, o, kita vertus, nesukuria vadovybei priskiriamam asmeniui jokių realių galimybių šia teise pasinaudoti, kadangi apsauga, vykdoma 24 valandas per parą, galimai prieštarauja Konstitucinio Teismo suformuotai doktrinai. Visų pirmiausia, toks galiojantis reguliavimas neatitinka konstitucinio proporcingumo principo, nes tokia apsauga kiekvienam vadovybei priskiriamam asmeniui taikoma neatsižvelgus į jo pareigas bei realų su jomis susijusį ar jam kylantį pavojų“, − pažymi projekto iniciatorės aiškinamajame rašte.

Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad Vadovybės apsaugos tarnyba šalies vadovybę saugo 24 valandas per parą. Jei Seimas priimtų teikiamus pakeitimus, nuolatinė apsauga būtų taikoma tik Respublikos Prezidentui.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus (projektas Nr.XIVP-1701) balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 13, susilaikė 37 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 14 d.

29