Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Seimui atmetus rezoliuciją, socialdemokratai įspėja: konservatorių mokyklų reforma diskriminuoja vaikus

Ketvirtadienį Seimas atmetė socialdemokratų teiktą rezoliuciją dėl mokyklų tinklo pertvarkos.

„Vykdoma reforma sudaro sąlygas vaikų diskriminacijai. Nevalstybinėms mokykloms numatomos palankesnės sąlygos nei valstybinėms. Vyriausybė priėmė sprendimus skubos tvarka, neišklausiusi kritikos, neatlikusi poveikio vertinimo. Vyriausybės vykdoma švietimo paslaugų „optimizacija“ didins regioninę atskirtį, mažins darbo vietų skaičių, skatins gyvenviečių tuštėjimą, toliau ardys jų socialinį ir kultūrinį audinį“, – įspėja Seimo narys socialdemokratas Tomas Bičiūnas.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad įgyvendinama pertvarka tiesiogiai prieštarauja 2021 m. rugsėjo 1 d. šalies parlamentinių partijų susitarimui dėl Lietuvos švietimo politikos iki 2030 m. Socialdemokratai pabrėžia, kad reforma nesprendžia perpildytų mokyklų ir klasių problemos, ypač didžiuosiuose miestuose, ignoruoja mokytojų ir profesinių sąjungų reikalavimus mažinti klases.

Rezoliucijoje pažymima, kad pertvarkos vykdytojai nesudaro sąlygų mokyklų ir savivaldos atstovams aktyviai dalyvauti mokyklų pertvarkos svarstyme ir įgyvendinime.

„Tūkstantmečio mokyklų programa, kuriai skiriamos didžiulės lėšos, diskriminuoja mažesnes Lietuvos mokyklas ir taip dar labiau skatina sistemos centralizaciją“, – pabrėžia T. Bičiūnas.

Socialdemokratai ragina Vyriausybę „nedelsiant sustabdyti šią švietimo įstaigų tinklo pertvarką; atlikti pertvarkos poveikio vertinimą; siekti, kad vaikai liktų mokytis savo savivaldybėse, nenukentėtų jų ugdymo kokybė; švietimo įstaigų pertvarką vykdyti tik ją visiškai suderinus su Lietuvos savivaldybėmis ir savivaldybių asociacija; sudaryti galimybes savivaldybėms finansuoti norimas išsaugoti mokyklas ir klases savo biudžeto lėšomis; prisiimti adekvačius finansinius įsipareigojimus dėl mokinių pavėžėjimo“.

115