Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Šiemet finansuojamos visų būsimų reikalingiausių pedagogų, slaugytojų, informatikų studijos

Šiais metais valstybės finansuojamos studijų vietos suplanuotos atsižvelgus į specialistų stygių – valstybės parama bus suteikiama visiems būsimiems prioritetinių specializacijų mokytojams, taip pat slaugytojams ir informatikams. 2022 m. priėmimui į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas aukštosiose mokyklose iš viso skiriama 13,4 mln. Eur. Valstybės finansavimą gaus apie 12,8 tūkst. pirmakursių.

„Šiuo metu valstybė jaučia didelį pedagogikos ir slaugos specialistų poreikį, vis neužpildome ir IT specialistų spragos. Atsižvelgę į tokius darbo rinkos rodiklius, skatinsime būsimus studentus rinktis būtent šias profesijas ir užtikrinsime jiems nemokamą mokslą. Ypač svarbu didinti pedagogikos specialybės patrauklumą, sudominti jaunuolius rinktis dirbti regionuose, tai įgyvendinti padės papildomos stipendijos būsimiems reikalingiausių sričių mokytojams“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Įvertinus absolventų įsidarbinimo rodiklius ir darbo rinkoje pastebėjus tam tikrų specializacijų – pedagogų, slaugytojų, informatikų – trūkumą, jos laikomos prioritetinėmis 2022 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas metu: valstybės finansavimą numatoma suteikti visiems stojantiesiems į šias specialybes, neriboti jų priėmimo, t. y. priimti visus norinčius mokytis ir tenkinančius minimalius priėmimo reikalavimus.

Valstybės finansuojamų vietų skaičius didinamas ir sveikatos mokslų bei burnos priežiūros studijų programose kolegijose, medicinos ir farmacijos studijų programose universitetuose.

Atsižvelgus į valstybės poreikius ir šių krypčių absolventų įsidarbinimo rodiklius, valstybės finansuojamų vietų skaičius kolegijose mažinamas kosmetologijos ir socialinių mokslų specialybėse, universitetuose – burnos priežiūros, reabilitacijos, sporto, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų specialybėse.

Sprendimai dėl priėmimo skaičių suderinti su Vyriausybės komisija nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti (NŽISK), kurią sudaro Vyriausybės, švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai.

Parama prioritetinėms pedagogikos sritims 

Prioritetinėmis pedagogikos krypties studijų programų specializacijomis laikomos tos, kurių pedagogų Lietuvos mokyklose itin trūksta. Siekiant patobulinti nuo 2020 m. Lietuvoje veikiančią pedagogines studijas skatinančią paramos sistemą, keičiamas jos modelį – nuo šių metų valstybės parama bus teikiama būtent tokiose prioritetinėse specializacijose besimokantiems studentams.

Remiantis šiuo modeliu, 2022 m. įstojusiesiems į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį bus išmokamos 300 Eur dydžio stipendijos.

Likus vieneriems metams iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo, prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų, pedagoginių profesinių studijų studentų stipendijos bus pakeliamos iki 500 Eur. Padidintas išmokas gaus tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato.

Kaip prioritetinės pedagogikos specializacijos išskirtos matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas.

Siekiant paspartinti visuotinį įtraukųjį ugdymą šalies mokyklose, prioritetinėmis specializacijomis taip pat laikomos jam trūkstamos pagalbos mokiniui specializacijos.

132