Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Skirtos baudos už draudžiamų rusiškų televizijos programų platinimą

Nustačiusi ir išnagrinėjusi faktines aplinkybes, 2023 m. vasario 22 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) priėmė 2 sprendimus dėl baudų skyrimo už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus bei LRTK sprendimų nevykdymą.

2023 m. sausio 30 d. LRTK atliko UAB „Stokeris“ vykdomos veiklos stebėseną. Stebėsenos metu nustatyta, kad UAB „Stokeris“ internetu platina 523 radijo ir televizijos programas, tarp jų – pornografinio pobūdžio turinį bei rusiškas televizijos programas, kurių laisvas priėmimas Lietuvos Respublikos teritorijoje LRTK sprendimais yra sustabdytas, tuo pažeisdamas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, kurios draudžia Lietuvoje retransliuoti ar platinti internete Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ar atskiras programas.

Už padarytus pažeidimus UAB „Stokeris“ skirta 600 eurų bauda.

LRTK taip pat išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą ir nustatė, kad fizinis asmuo V. M. pakartotinai vertėsi nelicencijuojama veikla bei teikė televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete paslaugas, apie tai nepranešęs LRTK.

Anksčiau jis jau buvo baustas, bei įspėtas apie administracinę atsakomybę už pakartotinį nusižengimą.

Tačiau 2023 m. sausio mėnesį atliktos stebėsenos metu vėl buvo nustatyta, kad V. M.  ir toliau vykdo neteisėtą veiklą  – platina apie 1880 televizijos programų tarp kurių ir rusiškos televizijos programos, kurių laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje yra sustabdytas.

Už nustatytus pažeidimus LRTK jam skyrė 600 eurų baudą.

118