Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Smurtaujančių asmenų bylų kiekis nemažėja

Marijampolės apylinkės teisme antradienį išnagrinėtos dvi baudžiamosios bylos ir procesas užbaigtas teismo baudžiamaisiais įsakymais bylose, kuriose asmenys kaltinti fizinio skausmo sukėlimu savo artimam giminaičiui ar šeimos nariui.

Šakių rajono gyventoją M. K., kuris būdamas apsvaigęs nuo alkoholio tyčia sudavė savo sutuoktinei ne mažiau kaip vieną smūgį metaliniu puoduku į galvą ir tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios sveikatą, teismas pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje ir skyrė 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros, įpareigojo per šį laiką būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, 4 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Kitoje byloje Marijampolės miesto gyventojas R. J. kaltintas padaręs dvi nusikalstamas veikas, kuomet smurtaudamas nežymiai sutrikdė sveikatą savo šeimos nariui – sutuoktinei. Abi nusikalstamas veikas asmuo padarė namuose, konfliktų su sutuoktine metu, būdamas neblaivus.  Pirmąjį kartą kaltinamasis suėmė rankomis nukentėjusiajai už riešų, pradėjo juos spausti ir ją purtyti, dėl ko nukentėjusiajai konstatuota kraujosruva kairio dilbio srityje, antrąjį kartą vėl tyčia savo sutuoktinei stipriai  suėmė abiem rankomis  už dilbių  ir spaudė, dėl ko nukentėjusiajai konstatuota kraujosruva dešinio dilbio srityje. Abejais atvejais nukentėjusiajai padarytas sveikatos sutrikdymas vertintas kaip nežymus.

R. J. teismas pripažino kaltu padarius abi nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 straipsnio 2 dalyje, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant, prie griežtesnės pridedant dalį švelnesnės ir paskirta subendrinta bausmė 1 metų 3 mėnesių laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros, kaltinamasis įpareigotas pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir dalyvauti elgesio pataisos programoje. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros, įpareigojant pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Kaltinamieji, nesutikdami su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja, įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Marijampolės apylinkės teisme per pirmąjį šių metų pusmetį išnagrinėtos 133 baudžiamosios bylos dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Palyginus su 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu, tokio pobūdžio baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėta šiek tiek mažiau – 126 bylos.

Iš 2022 metais Marijampolės apylinkės teisme išnagrinėtų bylų – 56 bylos išnagrinėtos Marijampolės rūmuose, 31 Vilkaviškio rūmuose, 13 Šakių rūmuose ir 33 Jurbarko rūmuose. Iš šių bylų didžioji dauguma – 84 bylos – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo savo artimam giminaičiui ar šeimos nariui, dėl tokios nusikalstamos veikos baudžiamoji atsakomybė numatyta BK 140 straipsnio 2 dalyje. Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui asmeniui, dėl kurios baudžiamoji atsakomybė numatyta BK 140 straipsnio 3 dalyje, išnagrinėtos 9 baudžiamosios bylos.

Marijampolės apylinkės teismo pirmininko Laimondo Noreikos manymu, nors ir nežymus tokio pobūdžio bylų skaičiaus padidėjimas, tačiau kelia nerimą, nes nežiūrint valstybės pastangų, smurto atvejų artimoje aplinkoje nemažėja. Pirmininkas pažymi, kad šių nusikaltimų dažnas palydovas yra besaikis alkoholio vartojimas, nereti atvejai, kai alkoholis būna vartotas ne tik smurtautojo, bet ir jo aukos kartu. Akivaizdu, kad būtinas kompleksinis problemos sprendimas bendradarbiaujant teisėsaugos, savivaldos, bei socialines paslaugas teikiančioms institucijoms ir nevalstybinėms organizacijoms.

31