Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Tauragės regione – dėmesys socialinę paramą gaunančiųjų užimtumui

Ilgą laiką nedirbusių žmonių grąžinimui į darbo rinką prireikia kompleksinės institucijų bei specialistų pagalbos. Šiandien Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė su patarėja Andžela Jakiene dalyvavo Tauragės apskrities seniūnų sueigoje. Renginio metu buvo ne tik aptarti pasiekti rezultatai, bet ir sutarta dėl konkrečių bendradarbiavimo formų, kurios bus itin aktualios, jei naująsias Užimtumo įstatymo pataisas pasirašys šalies Prezidentas.

2022 m. gegužės 1 d. Tauragės apskrityje buvo registruoti 5373 darbo ieškantys asmenys. Tai – net 37 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiau nei 55 proc. iš jų gyvena kaimo vietovėse.

„Šiais metais aktuali išliks kvalifikuotų darbuotojų trūkumo bei laisvų darbo vietų užpildymo problema. Nutolusiose savivaldybėse sunkiausia bus tiems, kurie turi susisiekimo problemų, įsipareigojimų šeimai ar slaugo artimuosius. Siekiant užtikrinti pažeidžiamų žmonių užimtumą reikia šalinti kliūtis. Tam reikalingas visų vietos savivaldos, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas“, – sakė Jurgita Petraitienė.

Pagėgių savivaldybėje įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (2022 m. jame turėtų dalyvauti 32 su socialine rizika susiduriantys asmenys).

Jurbarko rajono savivaldybėje vykdomos Užimtumo didinimo programos. Šiais metais numatyta, kad jose dalyvaus 40 su problemomis susiduriančių ilgą laiką darbo nerandančių asmenų.

Klaipėdos departamento direktorė pabrėžė, kad tokie žmonės Seimo patvirtintose Užimtumo įstatymo pataisose apibrėžti kaip nedirbantys, nepasirengę darbo rinkai. „Vystomų bendradarbiavimo programų tikslas – suteikti individualias paslaugas ir išspręsti problemas. Žmonės nukreipiami pas socialinius partnerius konsultacijoms: dėl priklausomybių, dėl emocinės būsenos, dėl socialinių paslaugų“, – pasakojo ji.

Pirmąjį šių metų ketvirtį buvo organizuojami renginiai, skatinantys verslumą, plėtojamas socialinės pagalbos žemėlapis, klientai supažindinti su nelegalaus darbo pasekmėmis. Sausį-balandį parama judumui pasinaudojo 301 (pernai – 55), pradėjo mokytis 242 (pernai – 76) Užimtumo tarnybos klientai.

21