Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Teisėjai nenusišalino nuo „MG Baltic“ bylos nagrinėjimo

Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje su „MG Baltic“ susijusios politinės korupcijos byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. balandžio 17 d. nutartimi atmestas išteisintojo Eligijaus Masiulio gynėjo advokato Ruslano Boiko teisėjų kolegijai pareikštas nušalinimas.

Išteisintojo gynėjas prašė nušalinti visą teisėjų kolegiją, nes, jo vertinimu, teisėjų kolegija reiškia išankstinį palankumą prokurorui, tenkindama prokuroro prašymus pridėti duomenis prie bylos, tačiau dėl gynėjo išsakytų prašymų ir pastabų teismas yra tendencingai priešiškas, be to, ne visi duomenys užfiksuojami teismo posėdžių protokoluose. Taip pat išteisintojo gynėjas atkreipė dėmesį į galimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įtaką teisėjų kolegijos nariui Albinui Bielskiui.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad gynėjo prašyme nušalinti teisėjų kolegiją išdėstyti argumentai dėl tariamo teisėjų išankstinio palankumo prokurorui, dėl galimos Specialiųjų tyrimų tarnybos įtakos bylą nagrinėjančiam teismui, teismo posėdžių protokolų neatitikties garso įrašams yra nepagrįsti.

Taip pat skaitykite  Nustatytas neteisėtas sąvartynas Vilniaus rajone: žala aplinkai gali viršyti 1,4 mln. eurų

Dėl galimos Specialiųjų tyrimų tarnybos įtakos teisėjui Albinui Bielskiui teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisėjo Albino Bielskio galimo šališkumo klausimas jau išnagrinėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, kuria atmestas prašymas nušalinti teisėją, o gynėjo naujai pateiktame prašyme nušalinti visą teisėjų kolegiją nėra nurodyta jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, galinčių pakeisti ankstesnes teismo išvadas, kuriomis nebuvo konstatuotas nei subjektyvusis, nei objektyvusis teisėjo Albino Bielskio šališkumas.

Dėl tariamo teismo palankumo prokurorui ir priešiškumo gynėjams teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad, sprendžiant klausimą dėl prokuroro pateiktų dokumentų, tarp jų ir dėl byloje prašomo apklausti liudytojo kontaktinių duomenų, pridėjimo prie baudžiamosios bylos, nė vienas gynėjas prieštaravimų nepareiškė. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad teismo pastabos proceso dalyviams dėl prašymų pateikimo laiku ir jų pagarsinimo tvarkos nėra pagrindas konstatuoti teismo priešiškumą ar teisės į gynybą apribojimą – teisminį bylos nagrinėjimą organizuoja ir jam vadovauja teismas. Be to, išteisintojo gynėjas, reikšdamas nušalinimą teisėjų kolegijai, patvirtino, kad jam buvo suteikta galimybė pateikti visus pageidaujamus prašymus.

Taip pat skaitykite  Nemune rastas moters kūnas

Dėl gynėjo argumentų, kad teismo šališkumą patvirtina tai, jog teismo posėdžių protokoluose netiksliai užfiksuota visa informacija, Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtinta proceso dalyvių teisė po protokolo pasirašymo susipažinti su posėdžio protokolu ir pateikti dėl jo savo pastabas. Šia teise išteisintojo gynėjas pasinaudojo, teismui pateikdamas prašymą patikslinti teismo posėdžių protokolus, kurį bylai pirmininkaujantis teisėjas Albinas Bielskis patvirtino rezoliucija.

82