Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ukrainos kariūnai dalyvauja jaunesniųjų vadų rengimo kursuose Lietuvoje

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rengiami jaunesniųjų vadų rengimo kursai Ukrainos kariūnams. Šie kursai pagal NATO gynybos švietimo tobulinimo programą (angl. Defence Education Enhancement Programme, DEEP) buvo pradėti organizuoti praėjusiais metais, o šiemet toliau tęsiami. Susidomėjimas kursais nuolat auga.

Ukrainos kariūnai Lietuvos karo akademijos organizuojamus kursus „Padalinių valdymo procedūros (PVP) judant“ (angl. Troop Leading Procedures (TLP) on Movement) vertina dėl intensyvumo ir orientacijos į praktinius aspektus, sprendžiant realias kovos lauke iškylančias problemas. Šios žinios yra ypač aktualios jaunesniesiems vadams, kurie netrukus gaus pirmuosius paskyrimus į karinius vienetus kariaujančioje šalyje. Ukrainos kariuomenės išreikštas noras tęsti šiuos kursus rodo, kad Lietuvos kariuomenės karininkų švietimo lygis yra aukštas ir vertinamas tarptautiniu lygiu.

Kaip pažymi šios srities ekspertas, Lietuvos karo akademijos instruktorius mjr. Gintautas Razma, PVP kursų programa buvo sukurta NATO DEEP organizatorių prašymu. NATO specialistai kėlė tikslą – rasti greitą ir efektyvų būdą, kuris leistų tobulinti Ukrainos kariūnų ir jaunesniųjų karininkų vadybines kompetencijas, suteikiant jiems bazines teorines ir praktines PVP žinias.

NATO specialistų mokymams iškeltas tikslas buvo rimtas iššūkis, nes visa kursų programa turėjo būti įgyvendinta per tris dienas. „Pritaikius sukauptą patirtį, pavyko sukurti kursų programą ir parengti mokomąsias priemones. Iš pradžių buvo planuotos tik trys sesijos. Tačiau 2022 metų pabaigoje ukrainiečiai paprašė papildomos sesijos, nes matė, kad kursai itin naudingi būsimiems karininkams. Šiais metais patvirtintos trys sesijos, vėliau gali būti organizuojamos dar trys. Nesitikėjome, kad kursai taps beveik nuolatiniai, bet karas diktuoja savo taisykles. Jei ukrainiečiai net ir karo metu mato šių mokymų vertę, tai yra rimtas visos Lietuvos karo akademijos įvertinimas“, – sako mjr. Gintautas Razma.

Šiais Karo akademijos rengiamais kursais taip pat susidomėjo kitų Lietuvos kariuomenės dalinių instruktoriai ir už karinio švietimo ir rengimo organizavimą atsakingi kariai. Stebėtojo teisėmis kursuose ketina dalyvauti ir vienas Latvijos nacionalinės gynybos akademijos instruktorius.

„Jiems įdomu sužinoti, kokios yra naudojamos mokymo priemonės ir kaip pasiekti aukštą mokomosios medžiagos išmokimo lygį, per sąlyginai trumpą laiką. Kaip mokytojas suprantu ir matau platesnį paveikslą, todėl konsultuoju, atsakau į klausimus, dalinuosi žiniomis su kolegomis“, – sako mjr. Gintautas Razma.

Intensyvių praktinių kursų klausytojai pirmiausia supažindinami, kaip reikia atlikti pradinį uždavinio įvertinimą gavus aukštesniojo vado kovinį įsakymą judėti. Vėliau, naudojant demonstracines priemones parodoma, kaip galima sistemiškai išanalizuoti konkrečią vietovę, kaip, remiantis vietovės įvertinimo rezultatais, sudaryti labiausiai tikėtiną priešo ir logiškai racionalų savo vadovaujamo būrio veiksmų variantą. Trijų dienų kursų sesijos pabaigoje pateikiama interaktyvi santrauka ir organizuojama diskusija. Tokiu būdu kariūnams efektyviai suteikiamos pradinės PVP žinios.

Mjr. Gintautas Razma patvirtina, kad sulaukia pačių geriausių atsiliepimų ir yra gavęs raštišką padėką. Taip pat kursų dalyviai dažnai asmeniškai dėkoja už jiems suteiktas žinias. „Turbūt pats geriausias įvertinimas yra ukrainiečių išreiškiamas noras tęsti šiuos kursus“, – sako Lietuvos karo akademijos karininkas.

Kiekvienuose tokios paskirties kursuose dalyvauja apie 30 karių. Šie kursai yra nuotoliniai, dėstoma anglų kalba.  Kursų metu taikomos modernios mokymo priemonės leidžia greitai pasiekti numatytus rezultatus. Dalyviai įgyja praktinių žinių, kurias pritaikius mūšio lauke galima efektyviau valdyti mažus karinius vienetus. Iš viso šiuose kursuose, kurie buvo organizuoti jau penkis kartus, Lietuvos karo akademija parengė daugiau nei 150 kariūnų ir jaunesniųjų vadų. Tikimasi, kad 2023 metais kursuose dalyvaus ne mažiau kaip 180 kariūnų.

49