Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Už įsipareigojimų klientams nevykdymą „Elektra man“ skyrė 62 tūkst. eurų baudą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), įvertinusi UAB „Elektra man“ veiklą, susijusią su bendrovės įsipareigojimais vartotojams įrengti saulės elektrines, nustatė, jog UAB „Elektra man“ klaidino vartotojus dėl saulės elektrinės įrengimo termino ir galiausiai nutraukė su vartotojais sutartis, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimus. Už tai bendrovei skirta 61 959 eurų bauda.

VVTAT tyrimą dėl UAB „Elektra man“ galimai nesąžiningos komercinės veiklos pradėjo įvertinusi gautą vartotojo skundą. Nors vėliau tyrimo eigoje vartotojas skundą atsiėmė ir paprašė nutraukti pradėtą tyrimą, VVTAT tyrimą tęsė savo iniciatyva, įvertinusi visus turimus duomenis bei atsižvelgdama į tai, jog buvo gauta informacija apie 82 vartotojus, kurie taip pat galimai patyrė nuostolius dėl susiklosčiusios situacijos.

UAB „Elektra man“ ketino vystyti saulės parko Širvintų projektą. Bendrovė specialioje platformoje skelbė, apie 2022-05-31 planuojamą projekto užbaigimą, kai įsigytas įrenginys perduodamas klientams. Sudarytose preliminariose pirkimo-pardavimo sutartyse bendrovė įsipareigojo 2022 m. gegužės mėnesį vartotojams perduoti nuosavybės teises į 4 kW jėgaines. Vis dėlto, bendrovė sutarties įvykdymo terminą pratęsė du kartus (iš viso 10 mėnesių laikotarpiui), o 2022 m. rugsėjo 1 d. sutartis nutraukė dėl išaugusių projekto kaštų.

UAB „Elektra man“ teigia, kad įsipareigojimai vartotojams nebuvo įvykdyti dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti: išaugusios kainos, tiekimo sutrikimai ar kiti su projektu susiję vėlavimai. Tačiau VVTAT vertinimu, UAB „Elektra man“ turėjo tinkamai apskaičiuoti projekto įgyvendinimo terminus, galimus vėlavimus ir kainų kilimą, taip pat, turėdama pagrįstų priežasčių manyti, jog projektas nebus įgyvendintas laiku, veikti proaktyviai, nedelsiant informuoti vartotojus, atlyginti jiems nuostolius. Vartotojai, kurie yra silpnesnioji sandorio šalis, neturi pagrindo abejoti komercinės veiklos subjekto skleidžiama informacija. Būtent UAB „Elektra man“, kaip sąžiningas ir atidus verslo subjektas, turėjo pareigą užtikrinti savo finansinį pajėgumą įvykdyti savo įsipareigojimus vartotojams, nepriklausomai nuo kainų pasikeitimų rinkoje, o, susidūrus su sunkumais – neįvertintos verslo rizikos padarinių neperkelti vartotojams. Bendrovė nutraukdama projektą išvengė galimų nenumatytų nuostolių (kuriuos ji turėjo ir galėjo numatyti), o vartotojai patyrė finansinius nuostolius (nors kaip silpnoji šalis, negalėjo ir neturėjo jų numatyti): 1) elektros kainoms pasiekus rekordines aukštumas, negalėjo naudotis saulės elektrinėmis, 2) bendrovei nutraukus sutartis, norėdami įsigyti naujas saulės elektrines, susidūrė su ženkliai išaugusia jų kaina.

Vartotojai tikėdamiesi, jog saulės elektrinė bus pastatyta laiku bei manydami, jog yra užsitikrinę energijos pagaminimą projekte, galimai pasirinko nepalankius energijos planus (kadangi tikėjosi, kad jie bus reikalingi tik laikinai), neieškojo alternatyvių projektų bei negalėjo pasinaudoti kitais pasiūlymais ir taip galėjo patirti nenumatytų nuostolių.

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas nustato, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip komercinis pasiūlymas nurodyta kaina, kai vėliau vartotojams atsisakoma parodyti reklamuotą produktą arba priimti to produkto užsakymą, arba pristatyti jį per protingumo kriterijus atitinkantį laiką.

Taigi, UAB „Elektra man“, nevykdydama preliminarioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 6 punktą. Tokiu būdu vartotojai buvo paskatinti priimti sprendimus dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis, žinodami, jog saulės elektrinė nebus įrengta nustatytu terminu, o galiausiai nutraukta sutartis ir įsipareigojimai nebus vykdomi, nebūtų sudarę, o būtų rinkęsi kitą paslaugos teikėją.

UAB „Elektra man“ veiksmai, kai bendrovė elgėsi neatsakingai, nesilaikė profesinio atidumo reikalavimų, t. y. neprisiėmė tam tikros rizikos, o ją perkėlė vartotojams, vertintini kaip nesąžininga verslo praktika ir pažeidžiantys Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, kai komercinė veikla atitinka 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą,
7 straipsnio 6 punktą.

Atsižvelgdama į minėtus įstatymo pažeidimus, aplinkybes ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, VVTAT UAB „Elektra man“ skyrė 61 959 eurų baudą.

Nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

37