Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Vyriausybė pritarė keisti prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena tvarką

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui kiekvienam pirkėjui nustatyti maksimalius galimus pirkti valstybiniuose miškuose pagamintos medienos kiekius. Ministerija tokį pasiūlymą pateikė įvertinusi ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai dėl agresijos prieš Ukrainą poveikį medienos sektoriui, tendencijas rinkoje ir medienos perdirbėjų nuogąstavimus dėl apsirūpinimo žaliavine mediena.

„Šiuo Vyriausybės nutarimu mes sprendžiame susidariusią situaciją rinkoje, kai Baltijos regione ir Europoje susidaro gana didelis deficitas žaliavinės medienos dėl sankcionuotos medienos importo iš Rusijos ir Baltarusijos. Nusprendę nepirkti iš diktatūrinių ir karą pradėjusių režimų medienos, mes tampame dėmesio centru, kaip turtinga miško žaliava šalis. Didelė tikimybė, kad pavasarinis aukcionas sulauks labai didelio dėmesio, sukils neproporcingai mūsų medienos aukcionų kainos ir tokiu atveju žaliavos išvažiuos iš Lietuvos. Todėl Vyriausybės nutarimas susiaurina galimybes dalyvauti aukcionuose neproporcingai didelėmis kainomis“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Visiškai nutrūkus medienos importui iš Rusijos ir Baltarusijos, visose Baltijos regiono valstybėse gerokai išaugs vietinės medienos paklausa. Ekspertų nuomone, dėl susidariusių rinkos sąlygų šalies medienos prekybos aukcionuose gali dalyvauti daugiau kitų šalių pirkėjų ir taikyti intervencines ar spekuliacines kainas. Tai gali iškraipyti rinką ir sukelti neproporcingą medienos kainų augimą bei neigiamai įtakoti pagal ilgalaikes sutartis parduotos medienos sutarčių vykdymą. Jei susidarytų medienos deficitas, jis įtaką darytų ir biokuro pasiūlai bei šildymo kainoms.

Todėl siūloma laikinai keisti prekybos mediena tvarką aukcionuose pusmetinėms sutartims sudaryti. Įsigyjantys iki 1 000 ktm medienos tai gali padaryti be apribojimų – 70 proc. aukciono dalyvių galės įsigyti medieną taip, kaip ir anksčiau, smulkiesiems pirkėjams prekyba nesikeis. Kitiems pirkėjams, kurių yra apie 30 proc. aukciono dalyvių, būtų nustatomas maksimalus galimos įsigyti medienos kiekis, atsižvelgiant į jų pirkimo istoriją ar naujai įsigytų medienos perdirbimo įrenginių pajėgumus.

Naujus pajėgumus sukūrusioms įmonėms maksimalus kiekis būtų nustatomas pagal nepriklausomo auditoriaus pažymą.

Vėliau numatoma prekybos mediena tvarką tobulinti toliau įteisinant atvirų aukcionų (varžymosi dėl medienos įsigijimo realiu laiku) ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti taikymo principus, leisiančius efektyviau konkuruoti įsigyjant medieną. Tokių pakeitimų paruošimui ir techninio įgyvendinimo pasirengimui reikia daugiau laiko.

Lietuvoje kasmet pateikiama rinkai apie 7 mln. ktm medienos. Maždaug pusė medienos yra pagaminama valstybiniuose miškuose ir parduodama pagal ilgalaikes, pusmetines ir trumpalaikes sutartis. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, visuose prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena aukcionuose gali dalyvauti ir įsigyti medienos visi pirkėjai be jokių apribojimų. Nutarimo projektu keičiama tik pusmetiniuose aukcionuose parduodamos medienos tvarka. Tai paveiks prekybą maždaug 1,1 mln. ktm arba iki 20 proc. Lietuvoje pagaminamos medienos per metus.

103