Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Vyriausybės lėtumas riboja savivaldos finansines galimybes

Savivaldybių galimybes lengviau skolintis investiciniams projektams numatantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo projektas įstrigo svarstymo procese, nes jau ketvirtą mėnesį minėtam projektui Vyriausybė nepateikia išvados. Negavę Vyriausybės išvados, Seimo komitetai iš esmės negali jo nagrinėti. Vyriausybė dar balandžio mėnesį turėjo pateikti ir savo siūlomą konstitucinio įstatymo projekto variantą, tačiau ir jo pateikimo nesulaukta.

Prezidento pateiktu įstatymo projektu siekiama savivaldybėms sudaryti lankstesnes skolinimosi galimybes investiciniams projektams įgyvendinti. Lietuvą netrukus pasieks 2021–2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos fondų investicijos ir savivaldybių investiciniai projektai, todėl priėmus įstatymo projekto pakeitimus, jie galėtų būti pradėti įgyvendinti jau nuo 2023 m. Nuo kitų metų taip pat galėtų būti įgyvendinami regioniniai projektai, kuriems numatyta beveik 30 proc. visų Lietuvai skirtų Europos Sąjungos fondų lėšų, prie kurių savivaldybėms teks prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. savo biudžeto lėšų. Tikimasi, kad tai galėtų tapti ir vienu iš rekordinės infliacijos amortizatorių.

Taigi, kol Vyriausybė trypčioja vietoje, Seimas negali spręsti klausimo, kuris skatintų investicijas į regionus, padėtų lengvinti infliacijos pasekmes, sukurtų papildomų darbo vietų ir užtikrintų tvaresnį savivaldybių ekonominį augimą.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ragina Vyriausybę kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki gegužės mėn. pabaigos, pateikti savo išvadas dėl savivaldai taip reikalingo įstatymo projekto.

Komitetas, matydamas, kad tiek šios, tiek ir ankstesnių kadencijų Vyriausybės nuolat nespėja išvadų pateikti Seimo statute nustatytais terminais (per 4 savaites), siūlo Seimo valdybai apsvarstyti galimus Seimo statuto pakeitimus, pavyzdžiui, numatant pareigą Vyriausybei informuoti Seimą apie vėlavimą pateikti išvadas laiku,  nurodant, kada numatoma jas pateikti. Tokia informacija ne tik leistų efektyviau planuoti Seimo darbą, tačiau ir įpareigotų Vyriausybę neužlaikyti išvadų ilgiau, nei objektyviai būtina. Komiteto nariai akcentavo, kad net ir neigiama Vyriausybės išvada yra geriau nei jokios išvados.

32